Bu Blogda Ara

Yükleniyor...
Makale etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Makale etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

10 Şubat 2012 Cuma

Nesir Türleri Test 1


1. Fıkra ile makalenin karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?
A)  Yazar ikisinde de kendi düşüncelerini açıklar.
B)  Fıkrada konu, makaleye göre çok yüzeysel kalır.
C)  Fıkranın anlatımı, makaleninkinden daha yalındır.
D)  İkisi de gazete ve dergi yazısıdır.
E)  İkisinde de savunulan görüşü ispatlama zorunluluğu vardır.

2.            Yazınsal tür                        Ünlü sanatçısı
        I.        Makale                        Şinasi
       II.         Fıkra                           Çetin Altan
      III.        Eleştiri                        Namık Kemal
      IV.        Deneme                     Abdülhak Hamit
       V.           Anı                           Ziya Paşa
      Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangisi yanlış verilmiştir?
A) I          B) II          C) III          D) IV         E) V

3.   Aşağıdaki sanatçılardan hangisi biyografi türünün tanınmış simalarından değildir?
A)  Şevket Süreyya Aydemir
B)  Yakup Kadri Karaosmanoğlu
C)  Behçet Necatigil
D)  Şeyhi
E)  Ömer Seyfettin
Paylaş

19 Ocak 2012 Perşembe

Nesir Türleri Test 2


1.     I.    İlk edebi roman
       II.   İlk realist roman
      III.   İlk tarihi roman
      Yukarıda numaralandırılmış bilgiler aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
              I                                II                                III
A)  Mai ve Siyah           Cezmi                    Araba Sevdası
B) İntibah                     Araba Sevdası       Cezmi
C) Araba Sevdası          İntibah                  Karabibik
D) Karabibik                 Eylül                       Telemak
E) İntibah                      Mai ve Siyah         Cezmi

2.   Aşağıdakilerden hangisi “trajedi”nin özelliklerinden değildir?
A)  Çirkin olaylar sahnede gösterilmez.
B)  Diyaloglarda kaba sözlere yer verilmez.
C)  Yüksek üslupla yazılır.
D)  Üç birlik kuralına uyar.
E)  Amaç, insanları eğlendirmektir.

3.   Günlük olaylarla ilgili kişisel görüşleri yansıtan kısa, gazete yazılarıdır. Konuşma diliyle ve nükteli yazılan bu türde olaylar ve düşünceler açık bir dille anlatılır. Ayrıca yazarın düşüncelerini ispatlama zorunluluğu yoktur.
Yukarıdaki özellikler aşağıdaki edebi türlerden hangisine aittir?
A) Günlük                                                
B) Sohbet                                         
C) Söylev
D) Fıkra                                                        
E) Röportaj

4. 1956’da Konya’nın Bozkır ilçesinin Kovanlık köyünde doğdum. Gururlarıyla geçinen, yoksul dağ köylüleridir Kovanlıklılar. Yoksulluğu ve sefaleti, şan ve şerefe adamışlardır. Böylece yaşama sevincini yüreklerinde duymuşlardır. Ben de bu hissiyatla başladım yorgun yaşamıma.
Bu parça aşağıdaki yazınsal türlerin hangisinden alınmış olabilir?
A) Günlük                                                                                  
B) Özyaşamöyküsü
C) Yaşam öyküsü                                  
D) Anı
E) Portre
Paylaş